Network information
Server Location: Dallas, TX, USA

IPv4 Address: 69.162.96.20

IPv6 Address: 2606:aec0:1723:aaaa:aaaa:aaaa:d440:d077

Your IP Address: 44.213.60.33

Iperf Informations (Iperf Help)

IPv4
iperf3.exe -c 69.162.96.20 -p 5201 -P 4
iperf3.exe -c 69.162.96.20 -p 5201 -P 4 -R

IPv6
iperf3.exe -c 2606:aec0:1723:aaaa:aaaa:aaaa:d440:d077 -p 5201 -P 4
iperf3.exe -c 2606:aec0:1723:aaaa:aaaa:aaaa:d440:d077 -p 5201 -P 4 -R

Network Test Files

IPv4 Download Test

10MB 50MB 100MB

IPv6 Download Test

10MB 50MB 100MB
Network tests